ttxvnbiend-1585106847-23.jpg

ttxvnbiend-1585106847-23.jpg

Разведение рыб в производственных садках на море Антхой, уезда Фукуок провинции Киенжанг. (Фото: Ле Хи/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *