ttxvnbenhn-1614393259-64.jpg

ttxvnbenhn-1614393259-64.jpg

Bệnh nhân phong trồng các loại thực phẩm ngay trong Khoa điều trị phong Ea Na. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *