ttxvnbaove-1591242982-99.jpg

ttxvnbaove-1591242982-99.jpg

Lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng chuyên trách tuyến thượng nguồn sông Hữu Trạch kiẻm tra số lượng gỗ thu giữ từ lâm tặc. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *