ttxvnbandao-1590897514-96.jpg

ttxvnbandao-1590897514-96.jpg

Hạ tầng nội khu của Khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *