ttxvnapec2-1606796536-9.jpg

ttxvnapec2-1606796536-9.jpg

Lãnh đạo các nước thành viên APEC tham dự Hội nghị trực tuyến cấp cao APEC lần thứ 27, tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 20/11/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *