ttxvnanhnn-1507531452-46.jpg

ttxvnanhnn-1507531452-46.jpg

Giới thiệu hệ thống tưới nước nhỏ giọt cho cho cây dưa lưới được trồng trong nhà màng. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *