ttxvnangia-1569642610-7.jpg

ttxvnangia-1569642610-7.jpg

Sau một buổi băng đồng, vợ chồng anh Nguyễn Minh Ngà (Cồn Cóc, xã Phước Hưng, huyện đầu nguồn An Phú) cũng chỉ bắt được không đầy 0,5kg cá linh non, không bằng 1/10 so với mùa lũ năm trước. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *