ttxvn8-1485159005-31.jpg

ttxvn8-1485159005-31.jpg

Vận chuyển cá ngừ đại dương từ tàu lên bờ. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *