ttxvn7-1520223529-40.jpg

ttxvn7-1520223529-40.jpg

Kinh tế thế giới năm 2018 vẫn tăng trưởng tốt ở mức 3,1% và cao hơn dự báo của năm 2017. (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *