ttxvn53-1611568364-45.jpg

ttxvn53-1611568364-45.jpg

Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X (18-25/4/2006). (Ảnh: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *