ttxvn3105du-1590942019-35.jpg

ttxvn3105du-1590942019-35.jpg

Du lịch cộng đồng Cồn Sơn – Một trong những điểm du lịch tiêu biểu của Cần Thơ. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *