ttxvn3105du-1590940130-59.jpg

ttxvn3105du-1590940130-59.jpg

Nhiều sản phẩm phục vụ khách du lịch Check-in tại Quảng Nam đang được xây dựng để đón khách sau khi dịch COVID-19 được đẩy lùi. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *