ttxvn3105du-1590939568-11.jpg

ttxvn3105du-1590939568-11.jpg

Biểu diễn văn nghệ tại Làng du lịch sinh thái cộng đồng Bha Lêê-Tà Lang (Đà Nẵng) phục vụ các du khách. (Nguồn: TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *