ttxvn3009an-1601438005-15.jpg

ttxvn3009an-1601438005-15.jpg

Lực lượng Cảnh sát giao thông điều tiết tại nút giao ngã 3 Chợ Trưa, thành phố Tam Điệp, tinh Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *