ttxvn3005th-1590831269-84.jpg

ttxvn3005th-1590831269-84.jpg

Đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ 25-31/5/2020. (Ảnh: Minh Quyết/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *