ttxvn3005cu-1590858882-44.jpg

ttxvn3005cu-1590858882-44.jpg

 Lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng, tỉnh Bình Phước chủ động tuần tra phòng cháy trong mùa khô. (Ảnh: K GỬIH/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *