ttxvn3005cu-1590858618-93.jpg

ttxvn3005cu-1590858618-93.jpg

Rừng thông gần 40 năm tuổi bị tàn phá, bức tử trên quy mô lớn, trong thời gian dài mà không bị ngăn chặn, xử lý. (Ảnh: Hưng Thịnh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *