ttxvn3005cu-1590858437-83.jpg

ttxvn3005cu-1590858437-83.jpg

Hiện trường vụ chặt phá rừng trên lâm phần được giao cho Công ty TNHH Hoàng Ba quản lý. (Ảnh : Hưng Thịnh/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *