ttxvn3005cu-1590856767-67.jpg

ttxvn3005cu-1590856767-67.jpg

Một lán tạm của lực lượng quản lý bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên niên Ea Sô (huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *