ttxvn3005cu-1590853280-72.jpg

ttxvn3005cu-1590853280-72.jpg

Người dân xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) đang chuẩn bị cấy giống cho vụ trồng rừng năm 2020. (Ảnh: Quang Đán/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *