ttxvn3005cu-1590852737-50.jpg

ttxvn3005cu-1590852737-50.jpg

Bảo vệ rừng: Hàng nghìn hộ dân ở Lai Châu được hưởng lợi từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *