ttxvn3005cu-1590852167-43.jpg

ttxvn3005cu-1590852167-43.jpg

 Đội Bảo vệ rừng số 6, thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *