ttxvn3005cu-1590850674-68.jpg

ttxvn3005cu-1590850674-68.jpg

Một cây pơmu có đường kính gốc hơn 1,5m, trên 800 năm tuổi tại tiểu khu 1213, thuộc lâm phần quản lý của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Kông Bông bị lâm tặc cưa hạ từ các năm trước. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *