ttxvn3005cu-1590849597-95.jpg

ttxvn3005cu-1590849597-95.jpg

 Một lán trại của lâm tặc dựng giữa rừng để khai thác gỗ pơmu trái phép. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN) 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *