ttxvn3005cu-1590849483-3.jpg

ttxvn3005cu-1590849483-3.jpg

Một khúc gỗ pơmu trên đường vận chuyển ra khỏi rừng bị lâm tặc bỏ lại khi phát hiện lực lượng quản lý bảo vệ rừng tuần tra. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *