ttxvn3005cu-1590847738-17.jpg

ttxvn3005cu-1590847738-17.jpg

Nhiều hộ dân ở huyện Mường Tè mỗi năm nhận được hàng chục triệu đồng từ chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *