ttxvn2909ao-1601344360-32.jpg

ttxvn2909ao-1601344360-32.jpg

Đoàn hành lễ tri ân Vũ Vương Nguyễn Phúc Khoát.(Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *