ttxvn2904tr-1588153898-39.jpg

ttxvn2904tr-1588153898-39.jpg

Xe tăng diễu hành trên đường phố Sài Gòn tại lễ mittinh mừng Ủy ban Quân quản thành phố ra mắt, ngày 7/5/1975. (Ảnh: Đinh Quang Thành/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *