ttxvn2904tr-1588153829-43.jpg

ttxvn2904tr-1588153829-43.jpg

Ở độ tuổi 91, bác sỹ Trần Văn Ấn vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan đã có từ những ngày sống chiến đấu tại trại Davis. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *