ttxvn2904tr-1588153599-59.jpg

ttxvn2904tr-1588153599-59.jpg

Thẻ công vụ của bác sỹ Ấn khi tham gia đoàn đại biểu quân sự Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam làm việc tại trại Davis. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *