ttxvn2904tr-1588153461-63.jpg

ttxvn2904tr-1588153461-63.jpg

Quân giải phóng đánh chiếm cầu Thị Nghè, sáng 30/4/1975. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *