ttxvn2812th-1609209171-31.jpg

ttxvn2812th-1609209171-31.jpg

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong  phát biểu ý kiến tại phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 9/12 để xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. . (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *