ttxvn2812th-1609146546-97.jpg

ttxvn2812th-1609146546-97.jpg

Các phương tiện lưu thông qua Hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *