ttxvn2812th-1609144350-0.jpg

ttxvn2812th-1609144350-0.jpg

Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ nhiều sai phạm tại tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *