ttxvn2804di-1597056657-20.jpg

ttxvn2804di-1597056657-20.jpg

Photo: President Ho Chi Minh is on a working trip in Viet Bac revolutionary base in 1951 (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *