ttxvn2804di-1597056600-56.jpg

ttxvn2804di-1597056600-56.jpg

President Ho Chi Minh at a meeting with the standing board of the Party Central Committee on the Border Campaign (1950) (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *