ttxvn2804di-1597056426-64.jpg

ttxvn2804di-1597056426-64.jpg

In the afternoon of May 7, 1954, the flag of the Vietnam People’s Army was raised on the top of the command bunker of general De Castries, marking the historic victory of the Dien Bien Phu campaign. (File photo – VNA)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *