ttxvn2802da-1582880509-45.jpg

ttxvn2802da-1582880509-45.jpg

Công trình xây dựng không phép tại khu đất công 360 – 360D Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *