ttxvn2802da-1582880370-46.jpg

ttxvn2802da-1582880370-46.jpg

Khu đất 42 Chu Mạnh Trinh, quận 1 được định giá quá thấp so với giá thị trường. (Ảnh: Trần Xuân Tình/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *