ttxvn2704th-1588563828-84.jpg

ttxvn2704th-1588563828-84.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh bón cơm cho một cháu bé khi đến thăm trại nhi đồng ở chiến khu Việt Bắc (1950). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *