ttxvn2506as-1593074627-84.jpg

ttxvn2506as-1593074627-84.jpg

 Quang cảnh Hội nghị Hội đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN lần thứ 23 ngày 23/6. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *