ttxvn2506as-1593071943-76.jpg

ttxvn2506as-1593071943-76.jpg

Đại diện các nước ASEAN tham dự Hội nghị trực tuyến Hội đồng Điều phối ASEAN lần thứ 26 ngày 24/6/2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *