ttxvn2506as-1593071404-8.jpg

ttxvn2506as-1593071404-8.jpg

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Hội đồng Chính trị-An ninh ASEAN lần thứ 21 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội)sáng 24/6/2020. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *