ttxvn2404ta-1587722566-40.jpg

ttxvn2404ta-1587722566-40.jpg

Залив Вунгро связан с легенларным пристанью безномерных кораблей. (Фото: Чонг Дат/ВИА)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *