ttxvn2204as-1587551226-19.jpg

ttxvn2204as-1587551226-19.jpg

Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại bệnh viện ở Damansara, Malaysia ngày 30/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *