ttxvn2112qu-1608541849-7.jpg

ttxvn2112qu-1608541849-7.jpg

Quân và dân Thủ đô đào hào chiến đấu trong những ngày Toàn quốc kháng chiến (12/1946). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *