ttxvn2112qu-1608540199-21.jpg

ttxvn2112qu-1608540199-21.jpg

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2020): Giúp nhân dân là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi người lính Cụ Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.