ttxvn2112qu-1608540199-21.jpg

ttxvn2112qu-1608540199-21.jpg

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 – 22-12-2020), 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 – 22-12-2020): Giúp nhân dân là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi người lính Cụ Hồ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *