ttxvn2104ng-1587442992-4.jpg

ttxvn2104ng-1587442992-4.jpg

Người dân di chuyển trên đường phố tại Aden, Yemen ngày 24/3/2020 trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *