ttxvn2104ng-1587437940-31.jpg

ttxvn2104ng-1587437940-31.jpg

Trẻ em đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Damascus, Syria ngày 28/3/2020. (Ảnh: THX/ TTXVN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *